Anasayfa Harita Dizin Arama Haber Arsivler Baglantilar LF Hakkinda
[Top bar]
[Bottom bar]
Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English  Castellano  Deutsch  Francais  Italiano  Nederlands  Russian  Turkce  

[Photo de l'auteur]
hazirlayan John Perr

Yazar Hakkinda:

LinuxFocus'un Fransiz editorlerinden biri olan yazar 1994'ten beri Linux kullanmaktadir.


Content:

Sendmail ve Fetchmail: Yerel e-posta sunucusu

[Illustration]

Ozet:

Bu makalede,PPP üzerinden internete bağlı olan bilgisayarınızda sendmail ve fetchmail ayarlarini nasil yapacagınız anlatılmaktadır. Bu tur bir ayarlama ile her tur Unix e-posta istemcisini(Netscape'in yanısıra) kullanabilirsiniz.PPP baglantısı kurdugunuz andan itibaren e-posta alısverisinde bulunabilirsiniz. 

Giris

Çeviri : Özgür Şefik Altınyurt

Posta kutunuza düzgün mail akısıni saglayabilmek icin bir Mail Transfer Agent (kisaca MTA) kurmanız gerekir. Sendmail en bilineni (ve eskilerden) olmasına karsın , qmail veya standart Debian surumlerinde yeralan exim gibi kurulumu daha basit ve hızlı olanları da vardır. Biz sendmaili ele alacagız ve kurulumda Berkley Universitesi'nden Eric Allman'in yolunu izleyecegiz.
Geri dönen iletileriniz Internet servis Sağlayıcınızda tutulur. Bu durum fetchmail için gereklidir. fetchmail pop3 ya da imap ile kullanılır. uucp de kullanabilirsiniz fakat bu durum, yazının epeyce dışına çıkacaktır.  

Kurulum

Sendmail'i kurabilmeniz icin asagıdaki paketleri de yuklemeniz gerekmektedir. (rpm halinde):

Linux dagıtımınıza baglı olarak paketlerin isimleri ve surum numaraları farklı olabilir.Burada gercekten gerekli olanlar ilk iki paketttir.

Sendmail'i uygun sekilde kurabilmek icin asagıdaki adımları izleyiniz:

  1. Diyelim ki:
  2. oncelikle bir dosya olusturun: /usr/lib/sendmail-cf/cf/config.mc icerigi sunlar olsun:
    # start of config.mc
    include(`../m4/cf.m4')dnl
    OSTYPE(`linux')dnl
    define(`SMTP_MAILER_FLAGS', `e9')dnl
    FEATURE(redirect)dnl
    FEATURE(nocanonify)dnl
    FEATURE(always_add_domain)dnl
    FEATURE(local_procmail)dnl
    GENERICS_DOMAIN(localhost.localdomain localhost localhost)
    FEATURE(genericstable)
    FEATURE(masquerade_envelope)dnl
    define(`confCF_VERSION',`dede's cf - 22/05/98')dnl
    define(`confCON_EXPENSIVE',`True')dnl
    define(`confME_TOO',`True')dnl
    define(`confCOPY_ERRORS_TO',`Postmaster')dnl
    define(`confDEF_CHAR_SET',`ISO-8859-1')dnl
    define(`confMIME_FORMAT_ERRORS',`True')dnl
    define(`SMART_HOST',`smtp8:[smtp.isp.net]')dnl
    define(`confTO_QUEUEWARN',`24h')
    MAILER(local)
    MAILER(smtp)
    # End of config.mc
    

    define(`SMART_HOST'.... satırı sendmail'e, giden butun mailleri dogrudan yollamaya calısmak yerine servis saglayıcınız uzerinden gondermesini soyluyor.
  3. Ayrıca /etc/genericstable da yaratın:
    dede:   toto@isp.net
    root:   toto@isp.net
    news:   toto@isp.net
    
  4. /etc/alias in en azından bunları icerdigine emin olun:
    MAILER-DAEMON:  postmaster
    postmaster:     root
    
  5. /etc/nsswitch.conf'u asagıdaki gibi olusturun veya uyarlayın:
    passwd:     files  
    shadow:     files  
    group:      files  
    hosts:      files   dns
    services:   files
    networks:   files
    protocols:  files
    rpc:        files
    ethers:     files
    netmasks:   files     
    bootparams: files
    netgroup:   
    publıckey:  
    automount:  files 
    aliases:    files 
    
    ( hosts dısındaki her satırda tek basına "files" bulunmalıdır)

  6. /etc/sendmail.cf yi asagıdaki gibi olusturun:
    m4 config.mc > /etc/sendmail.cf
    haklarını asagıdaki gibi duzenleyin:
    -rw------- 1 root root 26468 mai 12 22:52 /etc/sendmail.cf

  7. Generate the address conversion data base:
    /usr/bin/sendmail -bi -oA/etc/genericstable
    /etc/genericstable.db isimli bir dosya yaratılmıs olmalı

  8. Adlandırma(alias) tablosunu yeniden okutun:
    newaliases

  9. /etc/hosts asagıdakine benzer bir satır icermeli:
    127.0.0.1 localhost.localdomain localhost localhost

  10. sendmail'i yeniden baslatin:
    kill `head -1 /var/run/sendmail.pid`
    /usr/bin/sendmail -bd -os
     

    Sendmail Testi

    Sendmail icin yapilmasi gerekenler bu kadar.Simdi herseyin dogru isleyip islemedigini kontrol etmeliyiz:
    Bunun icin asagidaki satirlari iceren test.mail isimli bir dosya yaratin:

    Subject: test local
    first line of my message
    (compulsory blank line)


    ve su komutu girin:
    /usr/bin/sendmail -v dede < test.mail

    Asagidaki satirlar ekrana yazilmali:

    dede... Connecting to local
    dede... Sent
    

    mail veya baska bir mail istemciyi (netscape'i degil!!) calistirin ve mesajin alinip alinmadigini kontrol edin

    Yerel maillerinizi(sendmail tarafindan sunulanlari) Netscape ile okuyabilmek icin:


    chmod 777 'yi de kullanabilirsiniz fakat bu degisiklik eger posta kutunuza baglanan tek kisi siz degilseniz bir guvenlik acigi olabilir. chmod 1777 dizine yazma hakki olanlarin degil yalnizca dosya sahibinin o dasyayi silebilecegi anlamina gelir.

    Su andan itibaren kendi PCniz Internet'e bagli olmasaniz bile Netscape'e dogrudan mail sunabilir durumdadir. Ayrica XFmail, emacs, mutt, pine v.b. mail istemcileri de kullanabilirsiniz.  

    Configuration of fetchmail

    Before we try our new mail server on the Internet, we need to configure fetchmail in order to tranfert messages stored in your mailboxes of your ISP:
    create a file .fetchmailrc in /home/dede:

    poll pop.isp.net protocol POP3
            user toto is dede 
            password XXXXXXX
    

    where toto and XXXXX are the login and password of your mail account at pop.isp.net. If you have more than one mailbox, just duplicate the above lines for each mailbox you have.
    The file .fetchmailrc must have permissions set as follow, otherwise fetchmail will refuse to run:

    -rw-------   1 dede   dede   189 oct  6 21:45 /home/dede/.fetchmailrc
    

    Now, for a test on the Internet:

    It should appear in the mail queue when issuing the command: mailq Next, connect to your ISP (isp.net) and send the message:
    /usr/bin/sendmail -q
    

    sendmail -q flushes the mail queue of sendmail and causes it to send out the mail now. Wait for a while and type fetchmail to get your mail, you should have a message sent back by the mirror. You can now disconnect if all the messages have arrived.  

    Automatisation

    Once all is setup, we still have to make it work on its own each time a connection is established.

    With PPP, files /etc/ppp/ip-up and ip-down are executed each time you connect or disconnect. Check that you have a line like this one in these files, otherwise create it:
    [ -x /etc/ppp/ip-down.local ] && /etc/ppp/ip-down.local $*
    In /etc/ppp/ip-up you add:
    [ -x /etc/ppp/ip-up.local ] && /etc/ppp/ip-up.local $*

    Files /etc/ppp/ip-up and ip-down then lauch files ip-up.local and ip-down.local that we wrtite like this:

    #!/bin/bash
    # /etc/ppp/ip-up.local
    
    #Record connection parameters
    echo `date` $4 $5 ppp-on >> /etc/ppp/history
    tail -n 1 connect-errors >> /etc/ppp/history
    
    # Send waiting mail
    echo Sending mail... > /dev/console
    /usr/sbin/sendmail -q
    echo Mail sent.  > /dev/console
    
    # Get mail waiting on the pop server
    echo Getting mail... > /dev/console
    fetchmail  > /dev/console 2>&1
    echo Got mail.  > /dev/console
    
    #End
    exit 0
    # end of /etc/ppp/ip-up.local
    

    In fact, the two important lines are commands sendmail -q and fetchmail. The others are cosmetic and allow:

    #!/bin/bash
    # /etc/ppp/ip-down.local
    
    #Record connection parameters
    echo `date` ppp-off >> /etc/ppp/history
    
    #end
    exit 0
    # end of /etc/ppp/ip-down.local
    

    These files are run as root, so it is necessary to copy the file .fetchmailrc in the /root folder.

    If you have a permanent access to the Internet, sendmail regularly sends mail if it has been started as a daemon with the following command:
    sendmail -bd -q10m
    In order to send your mail every 10 minutes for exemple.
    fetchmail can also be lauched in daemon mode with the command:
    fetchmail -d 600
    In order to retreive your incoming mail every 10 minutes (600 seconds) for instance.

    Usually this type of commands are located in the startup (or init) files in the directory /etc/rc or /etc/rc.d/ (may vary according to your configuration).  

    Conclusion

    With such a configuration, the outgoing mail waiting in the queue (mailq) is sent. The incoming mail waiting in your mailbox on the server of your ISP arrives. You can use xbiff or xmailbox or any other similar software to warn you that you have mail. You can also fine tune the way your mail is sorted and filtered with procmail. This last step is explained in the Novembre 1997 article from Angel Lopez.  

    Other related articles

    Documentaion on sendmail and fetchmail:  

    Talkback form for this article

    Every article has its own talkback page. On this page you can submit a comment or look at comments from other readers:
     talkback page 

    Webpages maintained by the LinuxFocus Editor team
    © John Perr
    LinuxFocus.org 2000

    Click here to report a fault or send a comment to Linuxfocus
    Translation information:
    fr -> -- John Perr
    fr -> en John Perr

    2000-05-03, generated by lfparser version 1.5